Lopende Zaken

Ergocoach nieuwe stijl in UMC's. 

In de universitaire medische ziekenhuizen zijn ergocoaches sinds 20 jaar een bekend fenoneem. Ergocoaches werken als verpleegkundige, arts of operatieassistent en hebben oog en aandacht voor ergonomie, ongezonde werkomstandigheden of werkdruk. Er is in die 20 jaar veel ontwikkeld, veel samengewerkt tussen alle UMC’s en vooral hebben alle ErgoCoaches er hard aan getrokken om samen met hun collega’s het roer om te krijgen. En dat is goed gelukt, zowel binnen de verpleegkundige diensten, maar ook bij de therapeuten, diagnostiek, OK’s en de ondersteunende diensten. 
Toch lijkt de tijd rijp om de rol van de ergocoach tegen het licht te houden. Omdat er in die 20 jaar veel is veranderd in de ziekenhuizen en de wijze waarop preventie wordt ingevuld. Per 1 februari is een projectgroep opgericht om samen met de ergocoaches, leidinggevenden en de fysiotrainers in kaart te brengen wat nog beter kan en waar de behoefte ligt bij de ergocoach om jezelf verder te ontwikkelen. 

 

 

 

Kennisvoucher ZonMw: Implementatie Positieve Gezondheid in het sociale domein

De ervaringen en opbrengsten uit de Leertuin de Wind in de Zijlen worden vastgelegd in een dynamisch handboek. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toekenning van een kennisvoucher van ZonMW. De samenvatting vind je hier. De verwachting is dat het handboek in het eerste kwartaal van 2018 uitkomt in drukvorm. 

 

 

 

 

Ergonomie voor chirurgen

Chirurgen in UMC's voeren steeds complexere operaties waarbij chirurgen en operatieassistenten uren achtereen in dezelfde houding staan. Dat dit op de lange termijn tot klachten leidt aan het bewegingsapparaat zal niemand verbazen. Dit project heeft geleid tot meer zelfbewustzijn bij chirurgen tav hun houding en de mogelijkheden om houding af te wisselen. Daarnaast is gezocht naar evidence based interventies om de ergonomie te verbeteren in de literatuur en in de dagelijkse praktijk op de OK. Ook delen chirurgen hun persoonlijke tips met hun collega's. Dit alles is uitgeven in een boekje getiteld 'Op het snijvlak van werk en gezondheid'. Belangstelling voor het boekje? Laat het weten: ellen.bos@value2share.nl.

 

 

 

 

Coachcultuur versterken bij Lubrizol

Lubrizol is een chemisch bedrijf waar gewerkt wordt volgens de principes van zelforganisatie. De coachgroep, die bestaat uit de HR manager, 4 operators en de plantmanager, ondersteunt en faciliteert het bedrijf. Om frisse impulsen te geven aan het verder ontwikkelen en bestendigen van een coachcultuur, starten Coachkwadraat en Value2share een project met de methodiek van Lumina Learning. Lumina Spark is een aanpak om jezelf en je collega’s beter te leren kennen. Met Lumina spark werk je aan meer inzicht in jezelf en meer zelfbewustzijn èn versterkt en samenwerking en communicatie met anderen. Een aanpak voor persoonlijke groei en teamontwikkeling.

 

 

 

 

GOEDZO en Gemeente Delfzijl: zinvol en vitaal leven.

De gemeente Delfzijl heeft de afgelopen jaren te maken gehad met de transitie waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voor diverse zorgwetten van het rijk is overgedragen aan de gemeenten. Dat raakt in de praktijk de inwoners op bijna alle (levens)domeinen. Nu is de tijd aangebroken om ook inhoudelijk invulling aan te geven: een cultuurverandering waarbij er meer een appel gedaan wordt op de mensen zelf èn waarbij zij door hun omgeving worden ondersteund. Stichting GOEDZO is in het leven geroepen op initiatief van vier bevlogen partijen in de eerstelijns zorg: Apotheek Neptunus, Fysiotherapie Praktijk Attfysio en twee tandartspraktijken. GOEDZO wil anticiperen op het verdwijnen van voorzieningen zoals het Delfzichtziekenhuis door de eerste lijns samenwerking te optimaliseren. Samen met Zorgbelang Groningen start Value2share in september met de eerste fase: story telling. Het verhaal van de bewoner en de rol van gezondheid in het leven. 

Duurzame Inzetbaarheid Monteurs en Procestechnici

Het waterbedrijf Groningen wil inzetten op duurzaam inzetbare medewerkers die eigenaarschap nemen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dit proces in gang te zetten is een taakgroep opgericht die gedurende het project de ogen en oren vormden van het bedrijf. Value2share bracht voor de monteurs Onderhoud en Distributie en de procestechnici de belastende werkzaamheden in kaart en vroeg naar vakmanschap en trots op het werk. Vervolgens is met de medewerkers een plan van aanpak opgezet. Nog voordat het plan van aanpak was vastgesteld, is gaandeweg een flink aantal knelpunten al opgelost. Daarnaast is de communicatie en samenwerking sterk verbeterd en nemen mensen het initiatief om zaken rondom Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Bekijk hier een filmpje van het project. 

 

 

Veiligheidsmonitor Enexis

Voor netwerkbeheerder Enexis heeft Value2share bijgedragen aan de  Veiligheidscultuurmonitor. Inmiddels is de Monitor 3 keer uitgevoerd. Enexis heeft hiermee grip op de ontwikkelingen van de veiligheidsprestaties en kan gericht sturing geven aan veiligheidsinterventies. De veiligheidsmonitor is ontwikkeld in opdracht van AdviSafe in samenwerking met ToolsforResearch

 

 

 

 

Versterken Ondernemerschap en Vitaliteit bij Endures

Endures is een jong bedrijf op het gebied van anti-corrosie technieken is gevestigd in de haven van Den Helder. Om het hoofd te kunnen bieden aan concurrentie en ontwikkelingen in de markt heeft het team ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Value2share heeft van alle medewerkers een profiel schets gemaakt met gedragsvoorkeuren. Vervolgens zijn er 4 team bijeenkomsten gehouden rondom talent en meerwaarde, persoonlijke waarden en organisatie-kernwaarden, communicatie en leren. Dit traject bood Endures richting voor verdere ontwikkeling met een duidelijke stip aan de horizon. 

Veerkracht en Vakmanschap, BAM Woningbouw

BAM Woningbouw, een grote bouwonderneming ervaart dat de werking van het op rationele gronden gebaseerde veiligheidssysteem haar plafond heeft bereikt. Toch gebeuren er nog steeds te veel ongevallen. Daarom wil het bouwbedrijf een transitie in gang zetten naar een andere manier van bouwen en veilig werken. Veerkracht en Vakmanschap zijn hierbij belangrijke waarden maar ook Vitaliteit wordt verbonden. Voor BAM Woningbouw is de Value Case Veerkrachtig Werken uitgevoerd. In de Strategische Dialoog gehouden eind mei zijn alle onderkende waarden besproken met zowel het (lijn)management als de vakmannen van de bouwplaats. De Value Case is uitgevoerd in samenwerking met TNO. 

 

Positieve Gezondheid in het UMCG

Arts en onderzoeker Machteld Huber van het Louis Bolk Instituut, ontwikkelde een nieuwe definitie van Gezondheid die meer aanspraakt doet op het Eigen vermogen van mensen: gezondheid als het vermogen om veerkrachtig en met eigen regie de fysieke, mentale en emotioneel-sociale uitdagingen aan te gaan. Samen met Machteld Huber pakt Value2share de bal op, om dit concept toepasbaar te maken in het dagelijkse denken en handelen van zorgprofessionals in het UMCG.