Samenwerken vanuit een netwerk

HeliuMM

HeliuMM is een netwerkorganisatie op het gebied van Vitaal Organiseren, Zelfsturing en Eigenaarschap. Heliumm helpt door dialoog, reflectie en monitoring van de beweging vitaliteit onderdeel te maken van de organisatie. Value2share is een samenwerkingspartner van HeliuMM. 

Zorgbelang Groningen

Value2share is samen met Zorgbelang Groningen trekker van de beweging de Wind in de Zijlen. Een beweging waarin de behoefte en eigen regie van inwoners voorop staat duurzaam ondersteunt door een gezonde sociale en fysieke omgeving.

Coachkwadraat

Coachkwadraat is een bureau voor coaching, supervisie en organisatieontwikkeling. Mieke Voogd is oprichter en eigenaar. 

De Nieuwe Leefstijl

Stichting de Nieuwe Leefstijl verbindt voedsel, gezondheid en duurzaamheid door diverse activiteiten te organiseren en faciliteren rond de aspecten van voeding en de duurzame voedselketen.

Medicoach

Medicoach is een onderneming op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Value2share voert samen met Medicoach projecten uit rondom Vitaliteit en Ergonomie en Duurzame Inzetbaarheid.

Tools for Reseach | Kleine Stappen

is een bedrijf dat tools aanbiedt om laagdrempelig en op aantrekkelijke wijze onderzoek te doen in organisaties of voor maatschappelijk relevante groepen. ToolsforResearch werkt in co creatie met samenwerkingspartners zoals Value2share.

Theo Bos Coaching en HR Advies

Bureau voor HR Advies en coaching.