Team ontwikkeling

Wil jij met je team je een volgende stap maken op het gebied van vitaliteit, vakmanschap of samenwerking? Of vraag je je af hoe je je medewerkers kunt motiveren of betrokkenheid kunt vergroten? Of speelt het thema Duurzame Inzetbaarheid ?

Value2share helpt om mensen en teams in beweging te krijgen door een gezamenlijke ambitie te creëren en direct aan de slag te gaan. Zo komt er positieve energie vrij om samen een volgende betekenisvolle stap te maken. In de aanpak staat vaak de dialoog voorop om collectief leren te bevorderen. Value2share helpt je naar een blijvende gedragsverandering die wordt ondersteund door de cultuur.

Vaak kennen projecten de volgende fasen:

  • Kennismaking en vraagverkenning/opdrachtformulering
  • Opstellen van een plan van aanpak
  • Samenstellen van een regiegroep of taakgroep (horizontaal organiseren)
  • Verkennen van de gezamenlijke ambitie
  • Aan de slag
  • Monitoren van de verandering (optioneel)
  • Strategische dialoog met bestuur / directie.