Positieve Gezondheid

De mensen nemen steeds meer de regie op zich, al dan niet in (werk)gemeenschappen en netwerken. Hiermee verplaatst de focus zich steeds meer van ziekte naar gezondheid: van beperkingen naar mogelijkheden. Zodoende stelt gezondheid ons in staat om een zinvol en vitaal leven te leiden. Dit houdt ook in dat gezondheid “aan de orde is” in al onze levensrollen en gedurende het hele leven: ouder, kind, student, werkende, vrijwilliger, oudere. Zo beschouwd, kent gezondheid een trits aan belanghebbenden.

Value2share zet zich in om de principes van Positieve Gezondheid in te voeren in

  • organisaties
  • gemeenten en zorgaanbieders en 1stelijns zorg

Zodat

  • de focus verplaatst van ziekte naar gezondheid, passend bij de trend om autonoom te leven en eigen regie te nemen vanuit de eigen woonomgeving.
  • een mensgerichte inrichting van het zorgsysteem zich ontwikkelt, die economisch haalbaar is en past bij de wensen en visie van de samenleving.