Organisatie Monitor

De organisatie monitor volgt de ontwikkelingen in het bedrijf en vangt als het ware de resultaten. De monitor maakt vaak gebruik van online vragenlijst onderzoek en combineert dit met interviews, werkplek onderzoek of story-telling. Voordat een organisatie monitor wordt uitgezet bekijken we eerst welke onderzoeken er al uitgevoerd worden in een organisatie, zoals het PMO, medewerkers-onderzoek en audits.

Fases:

  • Gesprek met de betrokken (HR, HSE, management) over het thema van de monitor en de doelgroepen.
  • Deskresearch naar bestaande gegevens bronnen in de organisatie
  • Organisatie paneel invullen en blinde vlekken opsporen.
  • Aanvullend onderzoek (online vragenlijst | interviews | observaties)
  • Workshop waarin de gegevens worden geduid en betekenis wordt opgehaald.

Value2share voert organisatiescans uit op de thema’s Veiligheidscultuur, Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid.