Value Case

Value Case

Vraag jij je af aan welke knop je het beste kunt draaien voor een hoog rendement? Of waar jij het beste in kunt investeren om je doelstellingen te halen? Of zoek je een onderbouwing voor een bestuurlijke beslissing? De Value Case Methodiek gaat verder dan de kosten-baten analyse en de businesscase omdat de Value Case:

  • Verder kijkt dan de quick wins en de korte termijn.
  • Perspectieven van betrokkenen waardeert en verbindt
  • Zoekt naar monetaire en sociale opbrengsten.

De Value Case geeft antwoord op de vraag of een innovatie / investering binnen het omschreven systeem mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.

Fases:

  • DefiniĆ«ren van de innovatie / systeem
  • Inventariseren van de sociale, menselijke en monetaire waarden.
  • Dialoog workshop om de VC te toetsen en vast te stellen
  • Go / No Go voor de collectieve actie.